กิจกรรมเด่น

วันที่ 28 ก.พ. 62 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0
วันที่ 27 ธ.ค. 61 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผู้อำนวยการ
นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว
ผอ.กพร.

ข้อมูลที่ให้บริการ

plan icon

แผนปฏิรูปองค์กร

questionnaire

แบบสอบถามความพึงพอใจ

manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

award

รางวัลเลิศรัฐ

learning

e-learning

budget

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

kpi

ตัวชี้วัด KPI

bidding

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมและข่าวสารของกลุ่ม กพร.

กพร. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค

ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png0.png3.png4.png4.png0.png
วันนี้14
เมื่อวานนี้15
สัปดาห์นี้88
เดือนนี้475
รวมทั้งหมด3440

วันเสาร์, 25 มกราคม 2563 22:29

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก