กิจกรรมเด่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติ
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 5 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติ
ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานด้านน้ำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ 2561 - 2580)
ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานด้านน้ำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ 2561 - 2580)
สงกรานต์วิถีใหม่ สทนช. สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 64
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดให้มีการสรงน้ำพระ เพื่อต้อนรับเทศกาลในวันสงกานต์ที่กำลังจะมาถึง โดยได้ยึดถือวิถี New Normal เพื่อสืนสานวัฒนธรรมไทยสืบไป

ผู้อำนวยการ
นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว
ผอ.กพร.

ข้อมูลที่ให้บริการ

plan icon

แผนปฏิรูปองค์กร

questionnaire

แบบสอบถามความพึงพอใจ

manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

award

รางวัลเลิศรัฐ

learning

e-learning

budget

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

kpi

ตัวชี้วัด KPI

bidding

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กพร. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค

ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png1.png9.png9.png6.png3.png
วันนี้14
เมื่อวานนี้12
สัปดาห์นี้14
เดือนนี้415
รวมทั้งหมด19963

วันจันทร์, 27 กันยายน 2564 18:21

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก