กิจกรรมเด่น

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทคลิกเกอร์แล็บ จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล PMQA-KPI เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล PMQA-KPI โดยให้ผู้แทนจาก สำนัก กอง ศูนย์ สทนช.ภาค 1-4 และกลุ่มขึ้นตรง เข้าร่วมเรียนรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ณ The Halls Bangkok ซอย วิภาวดีรังสิต 64
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทคลิกเกอร์แล็บ จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล PMQA-KPI เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล PMQA-KPI โดยให้ผู้แทนจาก สำนัก กอง ศูนย์ สทนช.ภาค 1-4 และกลุ่มขึ้นตรง เข้าร่วมเรียนรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ณ The Halls Bangkok ซอย วิภาวดีรังสิต 64
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทคลิกเกอร์แล็บ จำกัด จัดฝึกอบรมโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล PMQA-KPI เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล PMQA-KPI โดยให้ผู้แทนจาก สำนัก กอง ศูนย์ สทนช.ภาค 1-4 และกลุ่มขึ้นตรง เข้าร่วมเรียนรู้การใช้งานระบบดังกล่าว ณ The Halls Bangkok ซอย วิภาวดีรังสิต 64
วันที่ 9 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดกิจกรรมตลาดนัดปลอดขยะ และประกาศนโยบาย ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอเชิญร่วมบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อรวบรวมบริจาคให้กับวัด ได้นำไปจัดทำดอกไม้จันทน์จำหน่าย โดยมอบรายได้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู
วันที่ 28 ก.พ. 62 นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 4.0
วันที่ 27 ธ.ค. 61 นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทนช. เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง

ผู้อำนวยการ
นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว
ผอ.กพร.

ข้อมูลที่ให้บริการ

plan icon

แผนปฏิรูปองค์กร

questionnaire

แบบสอบถามความพึงพอใจ

manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

award

รางวัลเลิศรัฐ

learning

e-learning

budget

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

kpi

ตัวชี้วัด KPI

bidding

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมและข่าวสารของกลุ่ม กพร.

กพร. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค

ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png0.png5.png2.png2.png8.png
วันนี้12
เมื่อวานนี้15
สัปดาห์นี้27
เดือนนี้124
รวมทั้งหมด5228

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563 19:46

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก