กิจกรรมเด่น

สงกรานต์วิถีใหม่ สทนช. สืบสานวัฒนธรรมไทย ปี 64
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดให้มีการสรงน้ำพระ เพื่อต้อนรับเทศกาลในวันสงกานต์ที่กำลังจะมาถึง โดยได้ยึดถือวิถี New Normal เพื่อสืนสานวัฒนธรรมไทยสืบไป
อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ โรงแรม นารายณ์ สีลม
ประชุมรับฟังการใช้งานระบบรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น กลุ่มพัฒนาระบบริหารได้เชิญวิทยากรผู้จัดทำระบบ PMQA และ KPI จากบริษัท คลิ๊กเกอร์ แล็บเข้ามามอบความรู้การจัดทำระบบตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ
ประชุมหารือเพื่อทบทวน Value chain ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับท่านผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (นายทศพล วงค์วาร) และผู้บริหาร สทนช. หารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ Value chain ของหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำขอจัดตั้งส่วนราชการ และปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ผู้อำนวยการ
นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว
ผอ.กพร.

ข้อมูลที่ให้บริการ

plan icon

แผนปฏิรูปองค์กร

questionnaire

แบบสอบถามความพึงพอใจ

manual

คู่มือการปฏิบัติงาน

award

รางวัลเลิศรัฐ

learning

e-learning

budget

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

kpi

ตัวชี้วัด KPI

bidding

งานจัดซื้อจัดจ้าง

กพร. Fan Page

หน่วยงานภายใน สทนช.

สำนัก/กอง ส่วนกลาง

หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค

ระบบสารสนเทศ

CloudStorage

dpis banner

e document

mailgothai

 


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

0.png0.png1.png7.png0.png7.png6.png
วันนี้2
เมื่อวานนี้29
สัปดาห์นี้189
เดือนนี้238
รวมทั้งหมด17076

วันเสาร์, 08 พฤษภาคม 2564 01:57

เอกสารเผยแพร่

เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก